Kritchen by ชาคริต

สตูลิ้นวัว by: แอริน ยุกตะทัต

Kritchen by ชาคริต

สตูลิ้นวัว by: แอริน ยุกตะทัต
Kritchen by ชาคริต

วีดีโอถัดไป

พอร์คชอปเวนิซ by: โดม ปกรณ์ ลัม

Kritchen by ชาคริต

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

นางร้ายสุดแซ่บ "แอริน ยุกตะทัต" มาเข้าครัวรายการ "Kritchen by ชาคริต" เพื่อร่วมทำเมนู "สตูลิ้นวัว" กับชาคริต

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline