วันเสาร์ เวลา 10.00 น.

สระแก้ว – พระตะบอง ตอนที่1

สระแก้ว – พระตะบอง ตอนที่1

Tasty Journey วัฒนธรรมยั่วน้ำลายสัปดาห์นี้ เดินทางไปสัมผัสกับกลิ่นอายความเป็นชายแดนของคนสองฝั่ง หลากหลายเชื้อชาติ บนตะเข็บชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย พรมแดนสู่ภาคตะวันตกของประเทศกัมพูชา จาก “สระแก้ว สู่ เมืองพระตะบอง” 

188