ทุกวันจันทร์ เวลา 22.30 น.

Mie ตอน 2

วีดีโอถัดไป

Mie ตอน 3

The First Ultimate เที่ยวสุดโลก

Mie ตอน 2

สัปดาห์นี้ เราจะพาเที่ยวกันต่อที่จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น
สักการะศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี และตามหาของอร่อยที่ขึ้นชื่อมากที่สุด 
พร้อมชิมเนื้อวากิว แบบA5 ติดตามได้ในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก