The First Ultimate เที่ยวสุดโลก

The First Ultimate | วัดกัลณียา | Highlight

The First Ultimate เที่ยวสุดโลก

The First Ultimate | วัดกัลณียา | Highlight
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

“วัดกัลณียา” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จุดเด่นสำคัญของวัดคือพระนอนรูปใหญ่ตั้งอยู่ภายในวัด มีผู้คนเข้ามากราบสักการะทุกวัน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีภาพเขียนเฟรสโก้หรือจิตรกรรมฝาพนังสวยงาม บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของพระเขี้ยวแก้วจากประเทศอินเดียถึงประเทศศรีลังกา 

ติดตามรายการ The First Ultimate ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 น. และรีรันทุกวันอังคาร เวลา 14.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36 

 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline