EP.15

วีดีโอถัดไป

EP.14

ผมม้าหน้าเต่อ

EP.15

หลังจากที่โรงเรียนต้องพบเจอเรื่องราวมากมายกับเด็กนักเรียนที่ต่างรูปแบบกันไป  โรงเรียนจึงมีการจัดอบรมค่ายธรรมะก่อนสอบกลางภาค  นักเรียน  ม.4 ในช่วงวันหยุด ยังคงมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น การเผชิญหน้ากันอีกครั้งของแก๊งแสบและแก๊งผมม้าที่ต้องมาอยู่ร่วม กินนอนด้วยกัน ฟางเองก็ได้รับการเข้ามาในการอบรมครั้งนี้ จาการที่ครูแอนไปขอให้มาเข้าการอบรมกับผอ. เมื่อถึงวันสุดท้ายของการอบรม การอบรมที่ดูเหมือนเริ่มจะไปได้ด้วยดี  แต่แล้วก็ต้องมาพบข่าวลือถึงการตั้งท้องของนักเรียน ม.4  ทุกค

views-icon 1.61k

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย