ชั่วโมง Discovery

ทุกวัน 08.00 - 09.00 น.

ตอน ขุมทองสุดขอบโลก

วีดีโอถัดไป

ชั่วโมง Discovery ตอน นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ชั่วโมง Discovery

ตอน ขุมทองสุดขอบโลก

“ทอง” แร่ธาตุราคาแพงที่คนทั่วโลกอยากจะได้มาครอบครอง ปัจจุบันทองในธรรมชาติลดลง แต่ก็ยังมีกลุ่มนักขุดทองที่พยายามตามล่าหาทอง พวกเขาได้คิดค้นเครื่องมือขุดทองที่ช่วยทำให้ร่นเวลาในการหาทองครั้งนี้ แล้วผลสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมานั้น จะทำให้พวกเขาได้เจอทองหรือไม่

ชั่วโมง Discovery ตอน ขุมทองสุดขอบโลก “พลิกภูผาล่าทอง” 

#ทอง #นักขุดทอง #ขุมทองสุดขอบโลก #พลิกภูผาล่าทอง #ชั่วโมงDiscovery #PPTVHD36

views-icon 1.03k
views-icon 1.03k