ทุกวัน 08.00 - 09.00 น.

ชั่วโมง Discovery ตอน แดนมรณะ “ช้างกินคน”

วีดีโอถัดไป

ชั่วโมง Discovery ตอน มหศัจรรย์แดนเพนกวิน ตอนที่ 2

ชั่วโมง Discovery

ชั่วโมง Discovery ตอน แดนมรณะ “ช้างกินคน”

วันนี้เป็นซีรี่ย์เรื่องใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความบาดหมางระหว่างคนกับสัตว์ โดยมี เดฟ เซโมนี่ นักสัตววิทยาและผู้ฝึกสัตว์ ที่เดินทางไปทั่วโลก และได้เห็นควมขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ ซึ่งวันนี้ เขาอยู่ที่ประเทศอินเดีย และเป็นความบาดหมางที่รุนแรง นั่นก็คือ ช้างกับคน ซึ่งตอนกลางวันช้างก็เปรียบเสมือนพระเจ้า แต่พอกลางคืนพระเจ้าเหล่านั้นก็กลายเป็นปีศาจ เพราะทั้งหมู่บ้านถูกทำลาย และหลายครอบครัวต้องพลัดพรากจากกัน และมันก็มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  จากช้างที่รักสงบ กลายเป็นฆาตกร และเลวร้ายไปกว่

53