ทุกวัน 08.00 - 09.00 น.

ชั่วโมง Discovery ตอน บันทึกปริศนา 5

วีดีโอถัดไป

ชั่วโมง Discovery ตอน มหศัจรรย์แดนเพนกวิน ตอนที่ 2

ชั่วโมง Discovery

ชั่วโมง Discovery ตอน บันทึกปริศนา 5

มีวัตถุส่องแสงสว่าง บินสูงประมาณ 1,000 ฟุต อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านบนเทือกเขาแอนดีส มันคือ วัตถุประหลาดรูปทรงซิการ์ กำลังเคลื่อนที่และค่อยๆหายไปอย่างลึกลับ ในเวลาต่อมาทั้งเมืองก็สูญเสียพลังงาน ทุกๆอย่างมืดดับได้ยินเพียงเสียงประหลาดบางอย่าง ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับ บ้างก็ว่าวัตถุดังกล่าวเป็นสาเหตุของพลังงานที่ทำให้ไฟฟ้าดับไปอย่างกะทันหัน แม้ว่าจะมีพยานเห็นเหตุการณ์ถึง 30 คน แต่ก็ไม่เคยมีใครออกมาอธิบายถึงวัตถุรูปทรงซิการ์ ว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับหรือไม่ วิศวกรไฟฟ้าก็รู้สึ

1.08k