ทุกวัน 08.00 - 09.00 น.

ชั่วโมง Discovery ตอน แพนด้าผู้น่ารัก 4

วีดีโอถัดไป

ชั่วโมง Discovery ตอน มหศัจรรย์แดนเพนกวิน ตอนที่ 2

ชั่วโมง Discovery

ชั่วโมง Discovery ตอน แพนด้าผู้น่ารัก 4

การขยายพันธุ์แพนด้าเพียง 15 ตัวต่อปี นับเป็นเรื่องที่ยากมาก เมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นๆ เพราะช่วงฤดูผสมพันธุ์ของแพนด้ามีเพียง 2-3 วัน นับเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก  และหากเป็นแพนด้าแก่ มีระยะเวลาผสมพันธุ์แค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น!  ศูนย์อนุรักษ์แพนด้าฮั้วหลง ประเทศจีน มีแพนด้าเพศเมีย 16 ตัว ที่พร้อมผสมพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ แต่มีพ่อพันธุ์เพียง 3 ตัว ความยากของการผสมพันธุ์ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแพนด้าเพศเมียที่จะเป็นผู้เลือกคู่เอง และจริงจังกับการเลือกคู่เป็นอย่างมาก

ชั่วโมง Discover

42