ทุกวัน 08.00 - 09.00 น.

ชั่วโมง Discovery ตอน แพนด้าผู้น่ารัก ตอนจบ

วีดีโอถัดไป

ชั่วโมง Discovery ตอน มหศัจรรย์แดนเพนกวิน ตอนที่ 2

ชั่วโมง Discovery

ชั่วโมง Discovery ตอน แพนด้าผู้น่ารัก ตอนจบ

ฤดูหนาวในศูนย์อนุรักษ์แพนด้าฮั้วหลงกำลังหมดลง ลูก ๆแพนด้าเริ่มเข้าสู่อายุ 6 เดือน จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตได้เริ่มต้นขึ้น  เพราะช่วงอายุ 6 เดือน พวกมันจะถูกจับแยกกับตัวแม่เพื่อปรับตัวเข้ากับอาหารและสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และฝึกอยู่ตามลำพัง แต่เหตุผลที่สำคัญกว่านั้น คือ แม่แพนด้าสามารถผสมพันธุ์ได้ต่อภายใน1เดือน หลังจากถูกจับแยกกับลูก เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่จะผลิตแพนด้า 15 ตัวต่อปี ซึ่งแพนด้าเพศเมียจำนวนมากจะต้องให้กำเนิดลูกติดต่อกันหลายปี  นับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในธรรมชาติ

47