ทุกวัน 08.00 - 09.00 น.

ชั่วโมง Discovery ตอน บันทึกปริศนา ตอนจบ

วีดีโอถัดไป

ชั่วโมง Discovery ตอน มหศัจรรย์แดนเพนกวิน ตอนที่ 2

ชั่วโมง Discovery

ชั่วโมง Discovery ตอน บันทึกปริศนา ตอนจบ

ปริศนาฝนสีเลือด! หมู่บ้านเซลวา นากาลา ในตะวันออกของศรีลังกา ฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่มีบางอย่างผิดปกติ นั้นคือ สีของฝนที่เป็นสีแดงคล้ายกับสีเลือด ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่เกิดความกลัวและตกใจกับสีของฝน จนไม่กล้าที่จะออกจากบ้าน นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจสอบตัวอย่างฝนแดง ผลปรากฎว่าสิ่งที่เจอมันน่าทึ่งอย่างมาก พวกเขากล่าวว่า “ อะไรก็ตามที่อยู่ในฝนนี้ มันมีชีวิต และ สามารถจำลองตัวเองได้แม้จะไม่มีดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตบนโลกในการแพร่พันธุ์ ยิ่งไปกว่านั้น เงื่อนไขการจำลองของพวก

48