ทุกวัน 08.00 - 09.00 น.

ชั่วโมง Discovery ตอน คนตัดไม้หัวใจเหล็ก “เสี่ยงโชคในรัสเซีย”

ชั่วโมง Discovery ตอน คนตัดไม้หัวใจเหล็ก “เสี่ยงโชคในรัสเซีย”

ในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย มีป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เป็นป่าที่มีความหนาวเหน็บอย่างมาก  คนรัสเซียส่วนน้อยจะกล้าเข้าไปอาศัยอยู่ เพราะ ภูมิประเทศในที่แห่งนี้โหดร้ายเกินกว่าคนจะกล้าเข้าไป แต่ชาวอเมริกันคนหนึ่งกลับเรียกที่แห่งนี้ว่า บ้าน  เขาคือ ฌอน ผุ้ที่ทำงานตัดต้นไม้ให้กับคนรัสเซีย  ในป่าไซบีเรียนไทก้า มานานกว่า 17 ปี แต่ ณ เวลานี้ เขาไม่อยากทำงานให้กับชาวรัสเซียอีกแล้ว เขาอยากที่จะตัดไม้ด้วยตัวเขาเองเพื่อสร้างบริษัท ฌอนจึงลงทุนเช่าเครื่องจักรตัดไม้ ราคา 2,500,000 เหรียญ ที

280