ชั่วโมง Discovery

ทุกวัน 08.00 - 09.00 น.

ชั่วโมง Discovery ตอน คนตัดไม้หัวใจเหล็ก “เสี่ยงโชคในรัสเซีย”

วีดีโอถัดไป

ชั่วโมง Discovery ตอน มหศัจรรย์แดนเพนกวิน ตอนที่ 4

ชั่วโมง Discovery

ชั่วโมง Discovery ตอน คนตัดไม้หัวใจเหล็ก “เสี่ยงโชคในรัสเซีย”

ในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย มีป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เป็นป่าที่มีความหนาวเหน็บอย่างมาก  คนรัสเซียส่วนน้อยจะกล้าเข้าไปอาศัยอยู่ เพราะ ภูมิประเทศในที่แห่งนี้โหดร้ายเกินกว่าคนจะกล้าเข้าไป แต่ชาวอเมริกันคนหนึ่งกลับเรียกที่แห่งนี้ว่า บ้าน  เขาคือ ฌอน ผุ้ที่ทำงานตัดต้นไม้ให้กับคนรัสเซีย  ในป่าไซบีเรียนไทก้า มานานกว่า 17 ปี แต่ ณ เวลานี้ เขาไม่อยากทำงานให้กับชาวรัสเซียอีกแล้ว เขาอยากที่จะตัดไม้ด้วยตัวเขาเองเพื่อสร้างบริษัท ฌอนจึงลงทุนเช่าเครื่องจักรตัดไม้ ราคา 2,500,000 เหรียญ ที่สามารถตัดไม้ได้เร็วเป็นสองเท่าของที่ใช้กันทั่วไซบีเรีย แต่การจะสร้างบริษัทจะต้องผ่านการพูดคุยกับ ผู้พันยูริ พันชัค  เขาเป็นผู้มีอำนาจที่ทำงานให้รัฐบาลรัสเซียนานถึง 20 ปี มีพื้นที่ตัดไม้ 336 เอเคอร์  มูลค่ากว่าครึ่งล้านดอลลาร์ ถ้าฌอนตกลงกับผู้พันไม่ได้  ความฝันที่จะสร้างบริษัทในไซบีเรียก็จะจบลงอย่างรวดเร็ว

views-icon 327