ลิขิตรักเมืองมายา Above The Clouds

เธอ... ต้องการให้แม่ยอมรับ เขา... ต้องการเข้าใจชีวิต โชคชะตาจึงนำพาให้ทั้งคู่มาเจอกัน เพื่อช่วยกันนำพาไปสู่ความสุขที่แท้จริง