คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

มาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนคิดบวก กับ คิดบวก รายการสนทนาเปิดมุมมองใหม่ทางความคิด ที่จะช่วยทำให้คุณเกิดกระบวนการคิดบวก ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ในด้านบวก วิเคราะห์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ ให้ความรู้สึกที่ดี และเป็นประโยชน์ ชี้ให้เห็นทางออกของปัญหา เพิ่มพูนปัญญา ทำให้คุณก่อเกิดพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง คนรอบข้าง และสังคมรอบตัวเราให้ดีขึ้นต่อไป