ถ่ายทอดสดพิธีเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปครั้งแรก

ศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.50-15.55 น.