คอลัมน์ รอบรั้ว กัลโช่ by Muzzi : "พระเจ้าต๊อต... มันยอดมาก"