คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : เมื่อตลาดใกล้เปิด