คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : 95 นาทีที่(เกือบ)สมบูรณ์แบบ