คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : อ่อนแอ ก็แพ้ไป