คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : ถอด หน้ากาก