คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : สดุดีบนความล้มเหลว