จังหวะนี้โค้ง 14 มาเกวซเสียบในมิลเลอร์

จังหวะนี้โค้ง 14 มาเกวซเสียบในมิลเลอร์

771
จังหวะนี้โค้ง 14 มาเกวซเสียบในมิลเลอร์ ทำให้มิลเลอร์เสียจังหวะ ยกคันเร่งและโดนแซงไปจนได้