โค้ง 14 ที่เดิม ลอเรนโซ่ เข้าโค้งพลาด โดนมาเกวซเสียบขึ้นเป็นที่ 2

โค้ง 14 ที่เดิม ลอเรนโซ่ เข้าโค้งพลาด โดนมาเกวซเสียบขึ้นเป็นที่ 2

2.29k
โค้ง 14 ที่เดิม ลอเรนโซ่ เข้าโค้งพลาด โดนมาเกวซเสียบขึ้นเป็นที่ 2 แต่เป็นที่ 2 ได้ไม่นานก็โดนแซงทางตรงกลับลงไปเป็นที่ 3 เช่นเดิม