พลาดแล้วโดนเสียบทันที ชมจังหวะ แคล ครัตโชโลว์ โดน มาเกวซ เสียบขึ้นมาเป็นที่ 2 สุดจริงๆ

พลาดแล้วโดนเสียบทันที ชมจังหวะ แคล ครัตโชโลว์ โดน มาเกวซ เสียบขึ้นมาเป็นที่ 2 สุดจริงๆ

2.34k
พลาดแล้วโดนเสียบทันที ชมจังหวะ แคล ครัตโชโลว์ โดน มาเกวซ เสียบขึ้นมาเป็นที่ 2 สุดจริงๆ