พลาดแล้วโดนเสียบทันที ชมจังหวะ แคล ครัตโชโลว์ โดน มาเกวซ เสียบขึ้นมาเป็นที่ 2 สุดจริงๆ

พลาดแล้วโดนเสียบทันที ชมจังหวะ แคล ครัตโชโลว์ โดน มาเกวซ เสียบขึ้นมาเป็นที่ 2 สุดจริงๆ

2.35k

พลาดแล้วโดนเสียบทันที ชมจังหวะ แคล ครัตโชโลว์ โดน มาเกวซ เสียบขึ้นมาเป็นที่ 2 สุดจริงๆ