น้ำตาแห่งชัยชนะของ Maverick Viñales หลังเข้าเป็นที่ 1

น้ำตาแห่งชัยชนะของ Maverick Viñales หลังเข้าเป็นที่ 1

1.4k

น้ำตาแห่งชัยชนะของ Maverick Viñales หลังเข้าเป็นที่ 1 ในสนามที่ 17 Phillip Island