รถของ Xavi Vierge มีปัญหาในช่วง Warm up lap

รถของ Xavi Vierge มีปัญหาในช่วง Warm up lap

681