จังหวะ ล้อหน้าของ Luthi ไปเบียดกับล้อหลังของ Binder ทำให้ Luthi ล้ม ไถลไปกับพื้นสนาม

จังหวะ ล้อหน้าของ Luthi ไปเบียดกับล้อหลังของ Binder ทำให้ Luthi ล้ม ไถลไปกับพื้นสนาม

views-icon 4.24k