ไปอีก 1 คน Alex Rins โค้ง 11 ลงเนินแล้วพลาด

ไปอีก 1 คน Alex Rins โค้ง 11 ลงเนินแล้วพลาด

120