จังหวะรถของ Franco Morbidelli ล้ม ก่อนขวางรถของ Joan Mir

จังหวะรถของ Franco Morbidelli ล้ม ก่อนขวางรถของ Joan Mir

155

ล้มกันทั้งคู่!! จังหวะรถของ Franco Morbidelli ล้ม ก่อนขวางรถของ Joan Mir