จังหวะที่ Marc Marquez เกือบล้ม เพราะอะไร?

จังหวะที่ Marc Marquez เกือบล้ม เพราะอะไร?

2.51k

ย้อนชมจังหวะที่ Marc Marquez เกือบล้ม เป็นเพราะอะไร?