Jorge Navarro เริ่มต้นไม่ดี มีสกิดกับ Marco Bezzecchi ในช่วงต้นการเเข่งขัน

Jorge Navarro เริ่มต้นไม่ดี มีสกิดกับ Marco Bezzecchi ในช่วงต้นการเเข่งขัน
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด
views-icon 22

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

Jorge Navarro เริ่มต้นไม่ดี มีสกิดกับ Marco Bezzecchi ในช่วงต้นการเเข่งขัน