Fabio Quartararo ล้มพับไปในโค้ง 4 แต่ยังประคองรถกลับเข้ามาในการแข่งขันต่อไปได้

Fabio Quartararo ล้มพับไปในโค้ง 4 แต่ยังประคองรถกลับเข้ามาในการแข่งขันต่อไปได้

ไฮไลท์ |
356

Fabio Quartararo ล้มพับไปในโค้ง 4 แต่ยังประคองรถกลับเข้ามาในการแข่งขันต่อไปได้

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline