“ปาเกียว-เธอร์แมน”ชั่งผ่านพิกัดพร้อมชิงเข็มขัด WBA