กกท.ยอมรับติดปัญหาเบิกจ่ายงบ ทำปรับปรุงสนามสมโภชฯ ล่าช้า