ถ้าโลกนี้ไม่มี 2 ต่างดาว “บัลลงดอร์” จะเป็นของใครบ้าง ?