“ดูแตร์เต” ขอโทษหลังซีเกมส์ในฟิลิปปินส์ พบปัญหาเพียบ