“ฟิลิปปินส์” รับรางวัลผู้จัดงานซีเกมส์ที่ดีที่สุด


แม้จะมีเสียงวิจารณ์ถึงความไม่พร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์ แต่ฟิลิปปินส์ ยังได้รับรางวัล SPIA Asia Awards ในสาขาจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ยอดเยี่ยม และดีที่สุด