IOC แถลงยัน "โอลิมปิก2020" จัดตามกำหนดการเดิม


คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี แถลงความชัดเจนยืนยัน โตเกียว 2020 จัดแข่งขันตามกำหนดการเดิม

TOP ข่าวกีฬา