IOC ขอเวลา 4 สัปดาห์ ชี้ขาดเลื่อนโอลิมปิก 2020


โทมัส บาค ประธานโอลิมปิกสากล แถลงการณ์ เตรียมหารือเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ที่กรุงโตเกียวออกไป โดยขอเวลา 4 สัปดาห์ในการชี้ขาด

TOP ข่าวกีฬา