"เปี่ยมวิไล" ร่ำให้ พ่อเสียชีวิต ลั่นคว้าตั๋ว อลป. กลับไทย