"ฉัตร์ชัย" สอนเชิง "คีร์กีซฯ" ลิ่วตัดเชือก ชิงตั๋วโอลิมปิก 31 มี.ค.