"ซิโก้" ยก "ซีเรีย" เทคนิคเยี่ยม มั่นใจจบใน 90 นาที