“แต้ว” ลั่น ทุกคนทำเพื่อชาติ ไม่ติดใจเรื่องเหรียญทอง