ฟีฟ่าส่ง จนท.อบรมผู้ตัดสินหวังแก้ปัญหา "กรรมการ" ไร้คุณภาพ