“เช็ก” ลงกินเนสส์ บุ๊ค เก็บคลีนชีทมากสุดกับ 2 สโมสร