“ณิชชาอร” สุดต้านแพ้สาวจีน พลาดแชมป์ขนไก่ บิทเบอร์เกอร์