"มาดามแป้ง" ห่วงแผ่นดินไหวนิวซีแลนด์ กระทบอุ่นเครื่อง