“บุรีรัมย์” พร้อมดวล “พนมเปญคราวน์” ลั่นเล่นเกินร้อย