“เอรียา” หลุด รั้ง 93 “โปรปลาย” ที่ 2 ร่วม “LPGA บาฮามาส”