“ส.บอล” รุดเยี่ยม “สารัช” หลังจากเข้าผ่าตัดที่ รพ.กรุงเทพ